БАМ-БГ

Онлайн среща на тема: Механизми за ранно известяване за финансови проблеми на предприятията

Председателят на Управителния съвет Петър Стоянов взе участие на 07.03.2023 г. в онлайн среща на тема: Механизми за ранно известяване за финансови проблеми на предприятията, които се очаква да бъдат въведени в България във връзка с транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1023. Темата е особено актуална за микропредприятията и малките предприятия, които са най-застрашените от невъзможността да функционират поради рисковете от финансови проблеми. На срещата присъстваха представители на други сдружения и асоциации, както и видни експерти в правното и финансово законодателство.