Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bambgorg/public_html/templates/untitled/functions.php on line 201
БАМ-БГ - Начало
БАМ-БГ

Кои сме ние?

Ние – това сте вие!
Според официалната статистика на съдебните регистри 99,2% от регистрираните търговски правни субекти са МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ – това са всички еднолични търговци, семейни фирми, малки търговски и производствени предприятия с персонал до 10 наети лица. България е единствената страна, в която по законов ред е разписано що е микропредприятие (Закон за малките и средни предприятия, чл.3 ал.2). БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯТА е самостоятелно юридическо лице - сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, в съответствие със законодателството на РБългария и при спазване на принципите на доброволност, изборност и самоуправление в рамките на закона.

Каква е нашата цел?

Да съдействаме за развитието на микропредприятията в България, като осигуряваме информираност, правна и финасова защита, повишаване на професионалната квалификация и конкурентноспосбноста им.

Как възнамеряваме да ги реализираме?

Осъществяването на обществени, граждански, правни и търговски отношения на микропредприятията със структурите на държавната власт и помежду им, защитата на правата на микропредприятията и техните членове и създаването на условия за развиването на връзки с други, свързани с дейността им български и международни организации, институции и лица, ще се постига чрез:

1. Идентифициране на Асоциацията като представител на микропредприятията в РБългария пред държавните и общински органи, обществеността, организациите, стопанските субекти и медиите.
2. Информиране на обществеността, на всички лица и структури, които имат отношение към създаването, развитието и проблемите на микропредприятията в РБългария.
3. Пропагандиране на обществената значимост от защита на правата на микропредприятията в РБългария.
4. Организиране, провеждане и участие в конференции, кръгли маси, симпозиуми и дискусионни семинари по теми, свързани с микропредприятията в РБългария.
5. Осъществяване на връзки с други български и международни организации, институции и лица с цел взаимодействие, лобиране и съдействие по управлението на микропредприятията в РБългария.
6. Подготвяне и публикуване в медиите на информационни материали, анализи, мнения, материали за дейността на микропредприятиятa в РБългария.

Какво ви предлагаме?

1. Пълна информираност на всички членове за темите, свързани с микропредприятиятa в РБългария.
2. Решаване на правни спорове чрез арбитраж.