БАМ-БГ

Покана за свикване на общо събрание на "Българска асоциация на микропредприятията" 2022

Управителният съвет на Българска асоциация на микро-предприятията /БAM/ свиква Общо събрание на Сдружение „Българска асоциация на микропредприятията”, което ще се проведе на 31.03.2022 г. на адреса на управление на сдружението - гр.София, жк. „Дървеница” №33 ет.8, от 18:00 часа, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на БАМ през 2021 година.
2. Избор на членове на Управителния съвет на БАМ.
3. Други.


При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе по реда на Чл.25(2) от Устава на сдружението от 19.00 часа на същото място.

Изтегли поканата