БАМ-БГ

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bambgorg/public_html/templates/untitled/functions.php on line 201

Председателят на Управителния съвет Петър Стоянов взе участие на 07.03.2023 г. в онлайн среща на тема: Механизми за ранно известяване за финансови проблеми на предприятията, които се очаква да бъдат въведени в България във връзка с транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1023. Темата е особено актуална за микропредприятията и малките предприятия, които са най-застрашените от невъзможността да функционират поради рисковете от финансови проблеми. На срещата присъстваха представители на други сдружения и асоциации, както и видни експерти в правното и финансово законодателство.

 

Управителният съвет на Българска асоциация на микро-предприятията /БAM/ свиква Общо събрание на Сдружение „Българска асоциация на микропредприятията”, което ще се проведе на 31.03.2022 г. на адреса на управление на сдружението - гр.София, жк. „Дървеница” №33 ет.8, от 18:00 часа, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на БАМ през 2021 година.
2. Избор на членове на Управителния съвет на БАМ.
3. Други.


При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе по реда на Чл.25(2) от Устава на сдружението от 19.00 часа на същото място.

Изтегли поканата

 

Председателят на УС на БАМ инж. Петър Стоянов взе участие на срещата в МИ. Дневния ред беше следният: 
1. Представяне на възможностите на БАЕЗ
2. ОПИК - възможности за кандидатстване
3. НИФ - възможности за кандидатсване
4. Програма "Техностарс 2" възможности за млади предприемачи.
Важно за микропредприятията е предстоящата покана за представяне на проекти по ОС 2 за "Клъстери", отнасяща се за съществуващи и новоучредени такива. Представени бяха и индикативните програми до края на годината и до края на 2017 г. на ОПИК.
За проектите финасирани от НИФ е намален срокът за изпълнение на проектите от 36 на 18 месеца, предстои Осма сесия. Финансирането е от националния бюджет.
 Програма "Техностарс 2" е подобна тази от 2007-2013 г. на МТСП, но тази е насочена не към заетост, а към продукт. Предназначена е за млади предприемачи за стартиране на бизнес нова бизнес идея.
За повече информация търсете г-н Стоянов или се информирайте от страницата на МИ.

Покана за свикване на общо събрание на "Българска асоциация на микропредприятията"

Управителният съвет на Българска асоциация на микро-предприятията /БAM/ свиква Общо събрание, което ще се проведе на 28.03.2018 г. в гр. София, жк. „Дървеница” №33 ет.8, в офиса на БAM от 18:00 часа, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Асоциацията през 2017 година

2.Други. При липса на кворум до 19:00 час Общото събрание ще се проведе по реда на Чл.25(2) от Устава на сдружението.

Изтегли поканата

 

Тема на форума „Предимствата на ваучерната схема за предоставяне на безвъзмездна помощ за обучения”.

По инициатива на Българска асоциация на микропредприятията /БАМ/ на 22.февруари 2010г.  се проведе втора среща на Форума, на тема „Предимствата на ваучерната схема за предоставяне на безвъзмездна помощ за обучения”.За целта беше поканена Татяна Цанева, директора на Център за професионално обучение към Институт за управление на програми и проекти, който има сключено споразумение с Агенцията по заетостта за извършване на обучения срещу ваучери на представители на целевите групи по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

    Срещата се проведе на 22.02.2010г. в конферентна зала „ЕВРОПА” намираща се на бул „Дондуков” 11 ет. 2 от 16:00 часа.