БАМ-БГ

Среща на ръководството на Министерство на икономиката с бизнеса

Председателят на УС на БАМ инж. Петър Стоянов взе участие на срещата в МИ. Дневния ред беше следният: 
1. Представяне на възможностите на БАЕЗ
2. ОПИК - възможности за кандидатстване
3. НИФ - възможности за кандидатсване
4. Програма "Техностарс 2" възможности за млади предприемачи.
Важно за микропредприятията е предстоящата покана за представяне на проекти по ОС 2 за "Клъстери", отнасяща се за съществуващи и новоучредени такива. Представени бяха и индикативните програми до края на годината и до края на 2017 г. на ОПИК.
За проектите финасирани от НИФ е намален срокът за изпълнение на проектите от 36 на 18 месеца, предстои Осма сесия. Финансирането е от националния бюджет.
 Програма "Техностарс 2" е подобна тази от 2007-2013 г. на МТСП, но тази е насочена не към заетост, а към продукт. Предназначена е за млади предприемачи за стартиране на бизнес нова бизнес идея.
За повече информация търсете г-н Стоянов или се информирайте от страницата на МИ.