БАМ-БГ

Покана за свикване на общо събрание на "Българска асоциация на микропредприятията"

Покана за свикване на общо събрание на "Българска асоциация на микропредприятията"

Управителният съвет на Българска асоциация на микро-предприятията /БAM/ свиква Общо събрание, което ще се проведе на 28.03.2018 г. в гр. София, жк. „Дървеница” №33 ет.8, в офиса на БAM от 18:00 часа, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Асоциацията през 2017 година

2.Други. При липса на кворум до 19:00 час Общото събрание ще се проведе по реда на Чл.25(2) от Устава на сдружението.

Изтегли поканата