БАМ-БГ

Електронен достъп до делата на Арбитражния съд към БАМ имат само страните по делата, както и упълномощените процесуални представители.

За заявяване право на електронен достъп страните и техните  процесуални представители следва да подадат писмена молба в деловодството на Арбитражния съд.