Новини
04.02.2018
04.02.2018г.

Покана за свикване на общо събрание на "Българска асоциация на микропредприятията" Управителният съвет на Българска асоциация на микро-предприятията /БAM/ свиква Общо събрание, което ще се проведе на 28.03.2018 г. в гр. София, жк. „Дървеница” №33 ет.8, в офиса на БAM от 18:00 часа, при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на Асоциацията през 2017 година 2.Други. При липса на кворум до 19:00 час Общото събрание ще се проведе по реда на Чл.25(2) от Устава на сдружението.

Анкета


Насърчава ли държавата развитието на микропредприятията?

Да, постоянно.
Да, но недостатъчно.
Не, не ги насърчава.
Общо гласували 1562