Стани член
ПРЕДИМСТВА за членовете на БАМ:

1. Права по устав и ЗЮЛНЦ;
2. Отстъпка в таксите при арбитраж, патентна защита, информации от РЕКОН;
3. Достъп до имена на лица, били некоректни в плащания;
4. Предимства по сключените меморандуми между БАМ и трети лица;
5. Преференции и отстъпки при ползване услугите на:
 • - ИУПП;
 • - ВЕДУН;
 • - ФИНСИС;
 • - ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ;
 • - ИСП;
6. Участие в ежегодните наградни мероприятия на БАМ;
7. Безплатно получаване на списние „ПРОЗРАЧНОСТ”;
8. Безплатна трибуна в списание „ФОНДОВЕ-ПРОГРАМИ-ПРОЕКТИ”;
9. Безплатна трибуна в списание „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”;
10. Редовни покани на мероприятия на:
 • - Фондация „Проф.Джон Атанасов”;
 • - Фондация „Прозрачни регламенти”;
 • - Фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията ”


  • Нови членове на Асоциацията се приемат от Управителния съвет въз основа на писмено заявление на кандидата за член, в което той заявява, че приема разпоредбите на Устава на Асоциацията. Към заявлението се прилагат следните документи:

   • решение за членуване на колективния орган
   • копие от свидетелство за актуално състояние или номер на регистрация в Търговския регистър

   Размерът на членския внос е 60 лв. годишно и може да бъде заплатен в брой в касата на БАМ или преведен по банков път, както следва:

   BIC: CECBBGSF
   IBAN: BG20CECB97901091981300
   БАНКА „ЦКБ” АД, клон Дондуков

   Устав на асоциацията »
   Заявление »

   • Потребителско име:
   • Парола:
   • Фирма:
   • Име на представляващия:
   • Длъжност:
   • Сфера на дейност:
   • Уеб сайт:
   • Телефон:
   • E-mail:
   • Запитване:
   • Полетата с са задължителни!
    ** За потребителско име и парола се използват латински букви, цифри 0..9 и '_'.

   • Код за сигурност:     hhhh

Анкета


Насърчава ли държавата развитието на микропредприятията?

Да, постоянно.
Да, но недостатъчно.
Не, не ги насърчава.
Общо гласували 1562