Стани член
ПРЕДИМСТВА за членовете на БАМ:

1. Права по устав и ЗЮЛНЦ;
2. Отстъпка в таксите при арбитраж, патентна защита, информации от РЕКОН;
3. Достъп до имена на лица, били некоректни в плащания;
4. Предимства по сключените меморандуми между БАМ и трети лица;
5. Преференции и отстъпки при ползване услугите на:
  • - ИУПП;
  • - ВЕДУН;
  • - ФИНСИС;
  • - ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ;
  • - ИСП;
6. Участие в ежегодните наградни мероприятия на БАМ;
7. Безплатно получаване на списние „ПРОЗРАЧНОСТ”;
8. Безплатна трибуна в списание „ФОНДОВЕ-ПРОГРАМИ-ПРОЕКТИ”;
9. Безплатна трибуна в списание „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”;
10. Редовни покани на мероприятия на:
  • - Фондация „Проф.Джон Атанасов”;
  • - Фондация „Прозрачни регламенти”;
  • - Фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията ”


    • Нови членове на Асоциацията се приемат от Управителния съвет въз основа на писмено заявление на кандидата за член, в което той заявява, че приема разпоредбите на Устава на Асоциацията. Към заявлението се прилагат следните документи:

      • решение за членуване на колективния орган
      • копие от свидетелство за актуално състояние или номер на регистрация в Търговския регистър

      Размерът на членския внос е 60 лв. годишно и може да бъде заплатен в брой в касата на БАМ или преведен по банков път, както следва:

      BIC: CECBBGSF
      IBAN: BG20CECB97901091981300
      БАНКА „ЦКБ” АД, клон Дондуков

      Устав на асоциацията »
      Заявление »

      • Потребителско име:
      • Парола:
      • Фирма:
      • Име на представляващия:
      • Длъжност:
      • Сфера на дейност:
      • Уеб сайт:
      • Телефон:
      • E-mail:
      • Запитване:
      • Полетата с са задължителни!
        ** За потребителско име и парола се използват латински букви, цифри 0..9 и '_'.

      • Код за сигурност:     hhhh

Анкета


Насърчава ли държавата развитието на микропредприятията?

Да, постоянно.
Да, но недостатъчно.
Не, не ги насърчава.
Общо гласували 1557