Партньори
Институт за управление на програми и проекти
Институт за управление на програми и проекти

Институтът за управление на програми и проекти развива дейност в следните направления: Подготовка, кандидатстване и управление на проекти по програми на ЕС и други донорски институции; Разработване на бизнес планове и маркетингови стратегии; Анализ, разработване, внедряване и адаптиране на системи за управление; Обучение и повишаване на квалификацията и преквалификация на човешките ресурси. Институтът за управление на програми и проекти е сертифициран по ISO 9001:2000.

www.ippm-bg.org
Институт за стратегическо управление
Институт за стратегическо управление

Институт за стратегическо управление предлага обучения по управление; консултации по управление и организационно усъвършенстване; разработка на проекти и на управленски механизми на проекти, включително иновационни проекти и проекти за технопаркове, техноцентрове, технополиси и т.н.; научни изследвания и разработки в областта на управленската наука и практика.

www.ismanagement.org
Ведун
Ведун

Ведун е частна компания, предлагаща маркетинг, реклама; производство; разпространение; търговия; инженеринг; сервиз; обучение; консултации и други услуги в областта на информационните и комуникационните технологии. Компанията разработва уеб базирани приложения за управление на бизнеса, като: ERP - (Enterprise Resource Planning), PM - (Project management), BI (Business Intelligence), BPM - (Business Process Management), както и специфични софтуерни разработки по поръчка, реализирани чрез съвременни технологии и стандарти.

Анкета


Насърчава ли държавата развитието на микропредприятията?

Да, постоянно.
Да, но недостатъчно.
Не, не ги насърчава.
Общо гласували 1558