Добре дошли ...


Според официалната статистика на съдебните регистри 99,2 % от регистрираните търговски правни субекти са МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ – това са всички еднолични търговци, семейни фирми, малки търговски и производствени предприятия с персонал до 10 наети лица. Република България е единствената страна, в която по законов ред е разписано щo е микропредприятие (Закон за малките и средни предприятия, чл.3 ал.2). БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯТА е самостоятелно юридическо лице - сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, в съответствие със законодателството на Република България и при спазване на принципите на доброволност, изборност и самоуправление в рамките на закона.

Предстоящи събития


последни новини

04.02.2018

Покана за свикване на общо събрание на "Българска асоциация на микропредприятията"
още »
 

Анкета


Насърчава ли държавата развитието на микропредприятията?

Да, постоянно.
Да, но недостатъчно.
Не, не ги насърчава.
Общо гласували 1562